image

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


Nieuwbrief Editie 2 staat op de site  
More... naar de nieuwsbrief 

Stichting BERZOB
Optimaal gebruik waterwegen Zuidoost-Brabant

Een aantal bedrijven uit de regio Zuidoost-Brabant hebben zich gecommitteerd om ca. 700  vrachtwagens per dag van de weg halen. Zij willen daarmee een bijdrage leveren aan het verminderen van de verkeersdruk op de openbare wegen door vervoer over water als alternatief in te zetten
Dat is mogelijk nu de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelmina- en Beatrixkanaal geschikt worden gemaakt voor langere en bredere schepen. Het wordt hierdoor mogelijk om met maximaal twee keer zo lange schepen (110 meter) te gaan varen van ’s-Hertogenbosch naar Helmond en Eindhoven. Daardoor kan de vervoerscapaciteit per schip ruim verdubbelen van 400 ton naar 900 ton door het inzetten van bijvoorbeeld koppelverbanden klasse II of duwbakcombinaties.)

Het resultaat is een betere multimodale bereikbaarheid, milieuvriendelijker vervoer en een aantrekkelijker investerings- en vestigingsklimaat.
Daarnaast zien deze bedrijven, verenigd in Stichting BERZOB (Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant over water), grotere kansen voor nieuwe vervoersstromen en markten. Uiteindelijk is het streven om daarna uitvoering te geven aan de lange termijn visie die nastreeft dat de capaciteit van de Zuid–Willemsvaart en het Wilhelminakanaal tot aan het Beatrixkanaal wordt vergroot door hier met zgn. Klasse IV (1400 ton) te kunnen gaan varen.


Vervoer slimmer combineren

Een groot aantal belangrijke bedrijven in deze regio ziet kansen voor verdere verduurzaming en groei.
Binnen Stichting BERZOB nemen zij het initiatief om samenwerking tussen verladers te organiseren en vervoer slimmer te combineren. Ook andere bedrijven in Zuidoost-Brabant hebben aangegeven mee te gaan doen.

Stichting BERZOB staat voor de organisatie van een optimaal gebruik van de genoemde waterwegen.
Daarbij blijft zij zich inzetten om de voorbereiding, financiering, ombouw en onderhoud van deelprojecten
voor deze waterwegen te versnellen.
MCA Brabant en logistieke belangenbehartiger EVO ondersteunen dit initiatief en coördineren de activiteiten.
AANGESLOTEN BEDRIJVEN Klik op naam bedrijf voor de website


Saint-Gobain
Weber Beamix b.v.
Eindhoven
ABZ Diervoeding Eindhoven
HKS Metals Eindhoven
Mebin Eindhoven
Boerenbond Deurne
Voeders BV
Helmond
Kalle en Bakker Nederweert
Coppens diervoeding Helmond
ForFarmers Hendrix Helmond
Bavaria Lieshout
BouwCenter Swinkels Lieshout
Holland Malt Lieshout
A. Jansen B.V. Son
Baetsen Son
Van Berkel Groep Veghel
Ferm O Feed Helmond
Van Nieuwpoort Groep Veghel
KWS Infra Eindhoven
Maatregelen

In 2010 zijn de sluizen 4, 5 en 6 in de Zuid-Willemsvaart gereedgekomen. Daarnaast staan de afronding van de Zuid-Willemsvaart omleiding bij ’s-Hertogenbosch en de Beatrixkanaal opwaardering naar klasse III-schepen voor eind 2014 gepland. Om deze investeringen duurzaam rendabel te maken en de vaarwegen op te waarderen, is in eerste instantie nog een aantal aanvullende maatregelen nodig:

  1. Aanleggen opstelplaatsen sluizen 4, 5 en 6 voor klasse IV-schepen;
  2. Verstevigen afmeervoorzieningen en geleide werken Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal;
  3. Vervangen damwanden in twee bochten Zuid-Willemsvaart (bij Erpse en Beekse brug);
  4. Verruiming van een aantal zwaaikommen (kruising Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal, zwaaikom Son, kruising Wilhelminakanaal en Beatrixkanaal);
  5. Ontwikkeling van ROC (regionaal overslag centrum) Ekkersrijt in Son & Breugel;
  6. Verbeteren lokale situatie Helmond, zodat de daar gelegen aangesloten bedrijven ook
    door (beperkt) klasse IV-schepen kunnen worden bediend.